+A A
Pirmdiena, 18. Janvāris, 2021
Antis, Antons

Atklāta mutiskā izsole (trešā) nekustamam īpašumam "Mežvidu lauks"

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 17.maijā  plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldē „Atspulgi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku trešo izsoli nekustamam īpašumam "Mežvidu lauks", Platones pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 001 0050.

Izsoles nosacītā sākumcena 10000 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Platones pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 10.maija plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.

Izsoles noteikumi