+A A
Otrdiena, 26. Janvāris, 2021
Agneta, Agnis, Ansis

Atkārtota atklāta mutiskā izsole ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam „Braņķi”-2

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 19.maijā plkst.10.00 Lielplatones pagasta pārvaldē „Lielplatones muiža”, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam „Braņķi”-2, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 900 0184, kas sastāv no dzīvokļa 29,6 m² platībā, kopīpašuma 304/1522 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0170 001, ēkas ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0170 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 002 0170.

Izsolei noteikta slepenā cena. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lielplatones pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv  vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 12.maijam plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.

Izsoles noteikumi