Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiskā izsole nekustamam īpašumam „Baņu zeme”

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 9.jūnijā plkst.10.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Baņu zeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 9,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0069.

Izsoles nosacītā sākumcena - 14760,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir 1476,00 EUR ar norādi „Baņu zeme” Līvbērzes pag., izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50,00 EUR ar norādi „Baņu zeme” Līvbērzes pag., izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 1.jūnijam plkst.17.00.

Izsoles noteikumi