Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska izsoli ar augšupejošu soli automobilim ar kravas kasti - MERCEDES BENZ 208

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 2. jūnijā plkst. 09:00 Sesavas pagasta telpās, pēc adreses  Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas  pagasts, Jelgavas novads, LV-3034; rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli automobilim ar kravas kasti - MERCEDES BENZ 208, valsts reģistrācijas Nr. EM 2587.

Izsoles nosacītā sākumscena 400 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 26.maija plkst. 16.00.

Izsoles noteikumi

Sesavas pagasta kontakti