+A A
Piektdiena, 4. Decembris, 2020
Baiba, Barba, Barbara

Atklāta mutiska izsole zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0249 - 0,3 ha platībā, nomas tiesības

Drukāt

Līvbērzes pagasta pārvalde 2016.gada 26.maijā plkst.10.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli zemesgabala ar  kadastra apzīmējumu 5462 006 0249 -  0,3 ha platībā, nomas  tiesībām.

Izsoles sākumcena 1,5% gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas uz izsoles brīdi sastāda  8,10 EUR gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa). Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no zemesgabala nomas maksas nosacītās cenas, tas ir 5,00 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 14,23 EUR ar norādi “Izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē un interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv. Pieteikumu reģistrācija tiek veikta Līvbērzes pagasta pārvaldē līdz 2016.gada 26.maijam plkst. 9:30.

Skice

Izsoles noteikumi