+A A
Piektdiena, 14. Augusts, 2020
Zelma, Zemgus, Virma

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Priedītes”, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 5.jūlijā plkst.9.30 Vilces pagasta pārvaldē, “Ausmas”, Vilce, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Priedītes”, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,586 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0261 un uz tā esošas dzīvojamās ēkas 69,7 m² platībā .

 Izsoles nosacītā sākumcena - 4960,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir 496,00 EUR ar norādi „Priedītes” , Vilces pag., izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50,00 EUR ar norādi „Priedītes”,Vilces pag.,  izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 5.jūlijam plkst.9.00.

Izsoles noteikumi