Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ozolēni”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 11.augustā plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Ozolēni”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 007 0308, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0120 - 4,26 ha platībā.

Izsoles nosacītā sākumcena - 29700,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 4.augustam plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26366631.

Izsoles noteikumi