Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska cirsmas (koksnes) izsole - sanitārā izlases cirte 2,60 ha platībā, īpašumā „Vilkudārzs”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 15.augustā plkst.10.00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku cirsmas (koksnes) izsoli - sanitārā izlases cirte 2,60 ha platībā, īpašumā „Vilkudārzs”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.

Izsoles nosacītā sākumcena – 2700,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.augustam plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22002558.

Izsoles noteikumi