Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Pūpolu iela 4-4”, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 8.septembrī plkst.10.00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pūpolu iela 4-4”, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54569000425, kas sastāv no dzīvokļa 23,3m² platībā, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

Izsoles nosacītā sākumcena 300,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 8.septembrim plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi