Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Kazāku iela 21-2, Lielvircava, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 8.septembrī  plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldē „Atspulgi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Kazāku iela 21-2, Lielvircava, Platones pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr. 54709000233, kas sastāv no dzīvokļa 47,0m2 platībā, kopīpašuma 470/1424 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemes. 

Izsoles nosacītā sākumcena 600 EUR.  Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Platones pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 8.septembra plkst. 9.00 Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.

Izsoles noteikumi