+A A
Piektdiena, 4. Decembris, 2020
Baiba, Barba, Barbara

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli pasažieru autobusam VW LT46

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 6.septembrī plkst.10.00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes telpās, adrese: Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031, rīko atklātu mutisku izsoli kustamam īpašumam  - Pasažieru autobuss VW LT46, valsts reģistrācijas Nr. FJ 7846, izlaiduma gads – 2001.

Izsoles sākumcena 2000 EUR (bez PVN). Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no Transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 200 EUR (divi simti euro, 00 centi) ar norādi “Izsoles drošības nauda”, un izsoles dalības maksa 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) ar norādi “Izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tālruni ar numuru 22039987.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 2.septembra plkst. 15:00.

Izsoles noteikumi