Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Ziedkalnes ielā 22-14, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 11. oktobrī plkst. 10.00 Vilces pagasta pārvaldē, “Ausmas”, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Ziedkalnes iela 22-14, Ziedkalne, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000159, kas sastāv no dzīvokļa 55,8 m² platībā, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Izsoles nosacītā sākumcena 480,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 11.oktobrim plkst. 9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22037260 .

Izsoles noteikumi