Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamajai mantai - vieglo pasažieru transportlīdzekļiem

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 6. oktobrī plkst. 10.00 Līvbērzes pagasta pārvaldes telpās, Jelgavas 9a, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, LV-3014 rīko atklātu mutisku izsoli kustamajam īpašumam - atsevišķiem vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem:

 • Mazda 3, valsts reģistrācijas Nr. FO 1787, izlaiduma gads - 2005;
 • Ford Mondeo, valsts reģistrācijas Nr. ES 7680, izlaiduma gads – 2002;
 • KIA Sorento, valsts reģistrācijas Nr. DL 9300, izlaiduma gads – 2007;
 • KIA Pikanto LX, valsts reģistrācijas Nr. FL 5916, izlaiduma gads – 2005;
 • KIA Sportage, valsts reģistrācijas Nr. FN 3676, izlaiduma gads – 2005.

Izsoles nosacītā sākumcena atsevišķam transportlīdzeklim:

 • Mazda 3, valsts reģistrācijas Nr. FO 1787, izsoles sākumcena 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro) bez PVN;
 • Ford Mondeo, valsts reģistrācijas Nr. ES 7680, izsoles sākumcena 900 EUR (deviņi simti euro) bez PVN;
 • KIA Sorento, valsts reģistrācijas Nr. DL 9300, izsoles sākumcena  3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro) bez PVN;
 • KIA Pikanto LX, valsts reģistrācijas Nr. FL 5916, izsoles sākumcena  740 EUR (septiņi simti četrdesmit euro) bez PVN;
 • KIA Sportage, valsts reģistrācijas Nr. FN 3676, izsoles sākumcena  3000 EUR (trīs tūkstoši euro) bez PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā izsoles dalības maksa 50 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) un drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir:

 • Mazda 3, valsts reģistrācijas Nr. FO 1787,  140 EUR (viens simts četrdesmit euro);
 • Ford Mondeo, valsts reģistrācijas Nr. ES 7680, 90 EUR (deviņdesmit euro);
 • KIA Sorento, valsts reģistrācijas Nr. DL 9300,  380 EUR (trīs simti astoņdesmit euro);
 • KIA Pikanto LX, valsts reģistrācijas Nr. FL 5916, 74 EUR (septiņdesmit četri euro);
 • KIA Sportage, valsts reģistrācijas Nr. FN 3676, 300 EUR (trīs simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Līvbērzes pagasta pārvaldē  ne vēlāk kā līdz 2016.gada 3. oktobrim. plkst. 17:00.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tālr. 26633896.

Izsoles noteikumi