+A A
Trešdiena, 20. Janvāris, 2021
Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli pasažieru autobusam VW LT46

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 8. novembrī plkst.10.00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes telpās, adrese: Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031, rīko atklātu mutisku izsoli kustamam īpašumam  - Pasažieru autobuss VW LT46, valsts reģistrācijas Nr. FJ 7846, izlaiduma gads – 2001.

Izsoles sākumcena 1000 EUR (bez PVN). Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 100 EUR (simts euro, 00 centi) ar norādi “Izsoles drošības nauda”, un izsoles dalības maksa 50,00 EUR ar norādi “Izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tālruni ar numuru 22039987.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016. gada 4. novembrim plkst. 15:00.

Izsoles noteikumi