Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli vieglajam pasažieru transportlīdzeklim - LADA 1118

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 14. decembrī plkst. 10:00 Platones pagasta pārvaldes telpās, „Atspulgi”, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli vieglajam pasažieru transportlīdzeklim - LADA 1118, valsts reģistrācijas Nr. GZ 5157, izlaiduma gads – 2007. Izsoles sākumcena 660 EUR (seši simti sešdesmit euro) t.sk. PVN.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016. gada 12. decembrim plkst. 10:00. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel. 26633896.

Izsoles noteikumi