Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli vieglajam pasažieru transportlīdzeklim – KIA SORENTO

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 14. decembrī  plkst. 10.00 Līvbērzes pagasta pārvaldes telpās, Jelgavas 9a, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli vieglajam pasažieru transportlīdzeklim – KIA Sorento, valsts reģistrācijas Nr. DL 9300, izlaiduma gads – 2007. Izsoles sākumcena 3550 EUR (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit euro) t.sk. PVN.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Līvbērzes pagasta pārvaldē  ne vēlāk kā līdz 2016. gada 14. decembra  plkst. 9.30. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel. 26633896.

Izsoles noteikumi