+A A
Otrdiena, 27. Oktobris, 2020
Lilita, Irita, Ita

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Ābeļdārzs”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 8.februārī plkst.9.00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Ābeļdārzs”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr. 54820060038, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1.6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820060522.

Izsoles nosacītā sākumcena 5800 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Svētes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.februāra plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868.

Izsoles noteikumi