Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Ziedkalnes iela 26-21, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 9.martā plkst.12.00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Ziedkalnes iela 26-21, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900 0172, kas sastāv no dzīvokļa 37,6 m² platībā.

Izsoles nosacītā sākumcena – 450,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 9.martam plkst.12.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

Izsoles noteikumi