+A A
Sestdiena, 31. Oktobris, 2020
Valts, Rinalds, Rinalda

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Poķu iela 26-1, Platone, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 3.martā plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldē, Atspulgu iela 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Poķu iela 26-1, Platone, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5470 900 0223, kas sastāv no  dzīvokļa 49, 3 m² platībā.

Izsoles nosacītā sākumcena – 700 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Platones pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 3.martam plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi