Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli vieglajam pasažieru autobusam - IVECO

07.02.2017

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 23.februārī plkst.10:00 Zaļenieku pagasta pārvaldes telpās, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli vieglajam pasažieru autobusam - IVECO, valsts reģistrācijas Nr. 6239, izlaiduma gads – 1998. Izsoles sākumcena 180 EUR (viens simts astoņdesmit euro) t.sk. PVN.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 16.februārim plkst. 17:00. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel. 27231142.

Izsoles noteikumi