Otrdiena, 9. Marts, 2021
Ēvalds

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Celmi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Izsole notiks 2017.gada 6.aprīlī plkst. 11.30. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. 

Izsoles objekts - “Celmi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 002 0131

Pieteikšanās izsolei līdz 2017.gada 23.martam plkst. 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 290.00, nodrošinājums EUR 29.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021300, 67021413.