Sestdiena, 6. Marts, 2021
Vents, Centis, Gotfrīds

Atklāta mutiska izsole zemes īpašumam ar kadastra nr. 54860100438 Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.aprīlī plkst.11:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienībai 1,4 ha platībā Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz. 54860100438.

Izsoles nosacītā sākumcena – 3,5% no kadastrālās vērtības, kas sastāda 48,02 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valgundes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā  pie lietvedes, Jelgavas novada pašvaldības kancelejā Pasta ielā 37, Jelgavā ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.aprīlim plkst.12:00.

Izsoles noteikumi