Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Kveldes ielā 25, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Kveldes ielā 25, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā – izsoles sākumcena EUR 250.00, nodrošinājums EUR 25.00, izsole 15.06.2017. plkst. 10-00, pieteikšanās termiņš līdz 01.06.2017. plkst. 16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021300, 67021348, 67021413.