Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Ābeļdārzs”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 14.jūnijā  plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Ābeļdārzs”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5482 006 0038, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,6 ha platībā.

Izsoles sākumcena 4640,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 464,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Svētes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.jūnijam plkst.17:00.

Izsoles noteikumi