+A A
Sestdiena, 23. Janvāris, 2021
Strauta, Grieta

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Kaķīši”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 6.jūlijā  plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Kaķīši”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456 011 0033, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 4,79 ha platībā. Izsoles sākumcena 29 700,- EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2 970,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 29.jūnijam plkst.17:00.

Izsoles noteikumi