+A A
Sestdiena, 16. Janvāris, 2021
Lida, Lidija

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Jelgavas iela 23”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 4.jūlijā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Jelgavas iela 23”, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības – 0.3606ha platībā uz tā esošās būves ar kopējo platību 1077,8m2 .Izsoles nosacītā sākumcena –4700 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir 470 EUR ar norādi „Jelgavas iela 23, Kalnciema pag. izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50.00 EUR ar norādi „Jelgavas iela 23, Kalnciema pag. izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 4.jūlija plkst.9.00.

Izsoles noteikumi