Jelgavas novada pašvaldība aicina pieteikties īpašniekus, kā arī tiesību un saistību pārņēmējus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Liepas”, Dorupē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

31.05.2017

Jelgavas novada pašvaldība lūdz pieteikties īpašniekus, kā arī tiesību un saistību pārņēmējus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Liepas”, Dorupē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, piebūvei (bijusī katlu māja), kas atrodas uz Marutai Biernānei īpašumā esoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5452 002 0097.

Pieteikšanās laiks viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas. Lūdzam, līdzi ņemot īpašumtiesības apliecinošus dokumentus vai citus pierādījumus, kas apliecina, ka esat ēkas īpašnieks, vērsties Glūdas pagasta pārvaldē (darba laikā) vai sazināties ar nekustamā īpašuma speciālistu pa tālruni 25640976.