+A A
Sestdiena, 28. Novembris, 2020
Rita, Olita, Vita

Atklātu mutiska izsole nekustamam īpašumam Austrumu iela 5-9, Vilce, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 11.jūlijā plkst.9.00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama iela 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Austrumu iela 5-9, Vilce, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000065, kas sastāv no dzīvokļa 67,2 m² platībā, kopīpašuma 672/7856 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 2900 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 10.jūlijam plkst.10.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

Izsoles noteikumi