+A A
Pirmdiena, 10. Augusts, 2020
Inuta, Brencis, Audris

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Drukāt

Apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Maliņas ferma” Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 001 0222, privatizācijas noteikumi. Objekts sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0222 – 0,45 ha platībā un vienas būves - kūts (būves kadastra apzīmējums 5452 001 0117 003) ar kopējo platību 434,7 m2.

Objekta nosacītā cena - EUR 4710,00. Maksimālais termiņš norēķiniem par objektu – 10 gadi. Apliecinājumi iesniedzami Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 03.08.2017. plkst.17.00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 17.08.2017. plkst.10.00, Privatizācijas aģentūrā.

Papildu informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 67021316, 67021358 un 67021325.