Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Liepu iela 10, Mazlaukos, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 15.augustā plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Liepu iela 10, Mazlaukos, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5492 502 0007, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0091 026, platībā 63,7 m ².

Izsoles nosacītā sākumcena 300,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 10.augustam plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.

Izsoles noteikumi