Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajam pasažieru transportlīdzeklim KIA SORENTO

Drukāt
Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 2.augustā plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldes telpās „Atspulgi”, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, LV-3036, rīko atkārtotu (trešo) mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajam pasažieru transportlīdzeklim KIA SORENTO, valsts reģistrācijas Nr. FT 1381, izlaiduma gads – 2006.

Izsoles sākumcena  2080 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit  euro) t.sk. PVN. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 208,00 EUR ar norādi „Izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50 EUR ar norādi „Izsoles dalības maksa”. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis - Jānis Šmits (tel.26633896). Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Platones pagasta pārvaldē, ne vēlāk, kā līdz 2017.gada 02. augustam  plkst. 9:30.

Izsoles noteikumi