Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Kastaņu iela 4-5, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 7.septembrī  plkst.10.30 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Kastaņu iela 4-5, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5474 900 0213, kas sastāv no dzīvokļa 62,9 m² platībā, kopīpašuma 592/12923 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes.

Izsoles nosacītā sākumcena – 2100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.septembra plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi