+A A
Pirmdiena, 16. Jūlijs, 2018
Hermīne, Estere
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Līvu ferma”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 7.septembrī  plkst.13.30 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku atkārtotu izsoli nekustamam “Līvu ferma”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740110060, kas sastāv no neapbūvēta zemes vienības 1,82 ha platībā. 

Izsoles nosacītā sākumcena – 3920 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.septembra plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi