+A A
Ceturtdiena, 19. Jūlijs, 2018
Jautrīte, Kamila, Digna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Siliņi 31”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.septembrī plkst.11.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Siliņi 31”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 003 1489, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1489 - 0,0713 ha platībā. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Kārkli”-2, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 17.augustā plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldē, Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Kārkli”-2, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000221, kas sastāv no dzīvokļa 41,2m2 platībā un kopīpašuma 412/1435 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700020105001, kūts ar kadastra apzīmējumu 54700020105002, pirts ar kadastra apzīmējumu 54700020105003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54700020105. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 12, Svētē, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.augustā plkst.10.00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu iela 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 12, Svētē, Svētes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5482 002 0694, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0677 - 0,6005 ha platībā. Izsoles nosacītā sākumcena 10 200,- EUR.

Atklāta mutiska otrā izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-1, Sesavā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.augustā plkst.8.45 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-1, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000217, kas sastāv no dzīvokļa 46,5 m², kopīpašuma 465/2300 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740040035001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740040035 . 

Atklāta mutiska otrā izsole nekustamam īpašumam “Jelgavas iela 20”, Kalnciemā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 7.augustā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku  otro izsoli nekustamam īpašumam “Jelgavas iela 20”, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54110010064, kas sastāv zemes vienības 0.2941ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010188 un būves ar kadastra apzīmējumu 54110010064001, ar kopējo platību 837,3m2. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Pļavas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.septembrī plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Pļavas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 002 0118, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 43,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 002 011.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Lieltetes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.septembrī plkst.9.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Lieltetes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 002 0117, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 26,49 ha.

Atklāta mutiska cirsmas (koksnes) izsole nekustamā īpašuma „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 2.augustā plkst.11.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku cirsmas (koksnes) izsoli - kailcirte 1,61 ha platībā nekustamā īpašuma „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 5462 001 0079, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0078.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Upmaļu gārša”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 2.augustā plkst.10.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Upmaļu gārša”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 005 0058, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 005 0058 - 2,91 ha platībā, tai skaitā  2,85 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Velna dīķis”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 2.augustā plkst.9.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Velna dīķis”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 008 0125, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 27,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0064.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Stumbri”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.16.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Stumbri”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 007 0235, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0235 - 37,01 ha platībā, tai skaitā 34,97 ha mežs un neapbūvētas meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0287 - 2,58 ha platībā, tai skaitā 2,53 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Jenoti”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.15.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Jenoti”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 007 0095, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0095 - 3,97 ha platībā, tai skaitā 3,76 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Saknes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.14.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Saknes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 003 1795, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1795 - 32,95 ha platībā, tai skaitā 32,44 ha mežs un neapbūvētas meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1916 - 4,81 ha platībā, tai skaitā 4,7 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Vilki”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.13.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Vilki”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 007 0096, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0096 - 3,16 ha platībā, tai skaitā 3,01 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Stirnas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.11.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Stirnas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 005 0026, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 23,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0026.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Viesturi 71”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Viesturi 71”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 003 0746, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 0746 - 0,0643 ha platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Ūdeļu 8”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.9.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Ūdeļu 8”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 001 0216, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 0,4604 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0216.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam "Akmentiņi" Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 19.jūlijā plkst. 10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam "Akmentiņi" Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 005 0243, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības - starpgabala 1,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0243.

Atklāta atkārtota mutiska izsole ar slepeno cenu nekustamajam īpašumam “Līvu ferma”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.augustā plkst. 11:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli ar slepeno cenu nekustamajam īpašumam “Līvu ferma”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740110060, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740110060.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Alņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.augustā plkst.10:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Alņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740080049, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740080600 (t.sk.mežs 0,62 ha).