+A A
Pirmdiena, 25. Janvāris, 2021
Sigurds, Zigurds

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Mežiņš”, Valgundes pagastā, Jelgavas novad

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 9.oktobrī  plkst.14:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Mežiņš”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5486 002 0414, kas sastāv no meža zemes vienības 16,46 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 200 000,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 20 000,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valgundes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 4.oktobra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi