Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Atklāta mutiska izsole ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam “Avēni”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 5.oktobrī  plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam “Avēni”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0253, kas sastāv no dzīvokļa 42,6 m² platībā.

Izsoles sākumcena – 200,- EUR. Izsolei noteikta slepenā cena. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 20,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 4.oktobra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi