Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Kveldes iela 25-4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 18.oktobrī plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldē „Atspulgi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Kveldes iela 25-4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000219, kas sastāv no dzīvokļa 26,7m2 platībā.

Izsoles sākumcena –300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā drošības nauda 30 EUR ar norādi „Izsoles drošības nauda Kveldes iela 25-4, Platones pag.” un izsoles dalības maksa 50 EUR, ar norādi „Izsoles dalības maksa Kveldes iela 25-4, Platones pag.”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Platones pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 18.oktobra plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.

Izsoles noteikumi