+A A
Sestdiena, 20. Oktobris, 2018
Leonīda, Leonīds
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienības daļai “1.masīvs 202”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.novembrī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā ielā 14, Kalnciems, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai 0.0235ha platībā “1.masīvs 202”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz.54310020117. 

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Milleru ceļš 6-2, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.novembrī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Milleru ceļš 6-2, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54969000300, kas sastāv no dzīvokļa 36,4 m² platībā, kopīpašuma 364/14486 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54960040271001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960040271. 

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Liepu iela 15-2, Mazlaukos, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.novembrī plkst. 10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Liepu iela 15-2, Mazlaukos, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54929000110, kas sastāv no dzīvokļa 30,3m² platībā, kopīpašuma 303/2823 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54920020089002. 

Atklāta mutiska izsole ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam "Akmentiņi", Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.novembrī plkst. 10.30 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam "Akmentiņi", Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920050243, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības -starpgabala 1,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920050243. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Zemgaļu lauks” Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.novembrī plkst.9:30 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu  atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Zemgaļu lauks” Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740020054, kas sastāv no neapbūvētas zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 002 0054. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Draudzības iela 11-14, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.novembrī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Draudzības iela 11-14, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54119000869, kas sastāv no  dzīvokļa 25,7 m2 platībā un kopīpašuma 257/19660 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 54110010023) un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 54110010023 001).

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Birzīte 99”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 12.novembrī plkst.14:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Birzīte 99”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 003 0495, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0644 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 003 0495. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Strēlnieki”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 12.novembrī plkst.13:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Strēlnieki”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 006 0092, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības  2,059 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 006 0092. 

Rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 14.novembrī plkst. 9.00  Zaļenieku pagasta pārvaldes telpās, Centra ielā 9, Zaļenieki, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko  mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem:

  • BMV 318, valsts reģistrācijas Nr. JC 7466, izgatavots 2000.gadā;
  • OPEL ASTRA, valsts reģistrācijas Nr. DE 7755, izgatavots 2003.gadā.  

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam “Čiekuri”, Sesavas pagasts

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī plkst.10:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales iela 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Čiekuri”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54740080036, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740080599 (t.sk.mežs-2,08 ha).

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam “Alņi”, Sesavas pagasts

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī plkst.10:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales iela 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Alņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54740080049, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740080600 (t.sk.mežs 0,62 ha).

Atklāta mutiska (atkārtota trešā) izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-1, Sesavā, Sesavas pagasts

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī plkst.11:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales iela 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu trešo atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-1, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000217, kas sastāv no dzīvokļa 46,5 m² platībā, kopīpašuma 465/2300 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740040035001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740040035.

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-2, Sesavā, Sesavas pagasts

Jelgavas novada pašvaldība 2018. gada 15. novembrī plkst.11:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales iela 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-2, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000219, kas sastāv no dzīvokļa 43,8 m² platībā, kopīpašuma 438/1521 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740050065001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740050065.

Atklāta mutiska (atkārtota trešā) izsole nekustamajam īpašumam “Pakalniešu pļava”, Valgundes pagasts

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 22.oktobrī plkst.14:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu trešo atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pakalniešu pļava”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54860040276, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860040425 - 0,9923 ha platībā. 

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam “Ziedkalnes 2”- 11, Vilces pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.septembrī plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Ziedkalnes 2”- 11, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000166, kas sastāv no dzīvokļa 35,0 m² platībā, kopīpašuma 350/9163 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900020029014 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54900020074. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Viesturi 71”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Viesturi 71”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 003 0746, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 0746 - 0,0643 ha platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-2, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.augustā plkst.13:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-2, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000219, kas sastāv no dzīvokļa 43,8 m², kopīpašuma 438/1521 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065.