+A A
Piektdiena, 24. Novembris, 2017
Velta, Velda
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-2 Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.oktobrī plkst.9.00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-2  Vilces pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr. 54909000205, kas sastāv no dzīvokļa 60,3 m² platībā.

Izsoles nosacītā sākumcena – 560 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 56EUR ar norādi „Izsoles drošības nauda “Ķīves skola”-2, Vilces pag.” un izsoles dalības maksa 50 EUR „Izsoles dalības maksa “Ķīves skola”-2, Vilces pag.” . Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 6.oktobrim plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

Izsoles noteikumi