+A A
Otrdiena, 23. Janvāris, 2018
Strauta, Grieta
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Celtnieki”-1, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.februārī plkst.10.30 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu otro mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Celtnieki”-1, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54319000020, kas sastāv no dzīvokļa 33,3m2 platībā un kopīpašuma 333/3635 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54319000020001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54319000020.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Lielupes ielā 19-1,Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.februārī plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lielupes ielā 19-1,Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000796, kas sastāv no dzīvokļa 53,3m2 platībā un kopīpašuma 537/8115 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010017001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010017.

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam Dārza iela 13-14, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.februārī  plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Dārza iela 13-14, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0640, kas sastāv no dzīvokļa 55,9 m² platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Alejas iela 4-4, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.februārī plkst.10:00 Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Alejas iela 4-4, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 900 0198, kas sastāv no dzīvokļa 33,2 m² platībā, kopīpašuma 332/1711 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0284 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5460 001 0284.

UZMANĪBU! Atcelta Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā izsole

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 4.janvāra  rīkojumu Nr. JNP/3-2/18/6 tiek atcelta Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5490 004 0138) izsludinātā  izsole, kas paredzēta Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama iela 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā 2018.gada 11.janvārī plkst.10:30

Rīko atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajam pasažieru transportlīdzeklim KIA SORENTO

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 30. janvārī plkst. 10:00 Platones pagasta pārvaldes telpās „Atspulgi”, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, LV-3036, rīko atkārtotu  mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajam pasažieru transportlīdzeklim KIA SORENTO, valsts reģistrācijas Nr. FT 1381, izlaiduma gads – 2006.

Rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 30. janvārī plkst. 10:00  Platones pagasta pārvaldes telpās,   „Atspulgi”, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, LV-3036 rīko  mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem:

  1. KIA SPORTAGE, valsts reģistrācijas Nr. GO 1643, izgatavots 2007.gadā.
  2. VW PASSAT, valsts reģistrācijas Nr. HH 4424, izgatavots 2005.gadā.
  3. KIA CARNIVAL, valsts reģistrācijas Nr. HB 4424, izgatavots 2008.gadā.
  4. ŠKODA SUPERB, valsts reģistrācijas Nr. HH 7532, izgatavots 2009.gadā.
  5. AUDI A6, valsts reģistrācijas Nr. GR 5308, izgatavots 2007.gadā.
  6. DACIA LOGAN, valsts reģistrācijas Nr. HC 7090, izgatavots 2008.gadā.
  7. OPEL ASTRA G, valsts reģistrācijas Nr.DV 3192, izgatavots 1999.gadā.
  8. FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas NR.GC 6883, izgatavots 2006.gadā.

Atkārtota (otrā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-6, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.februārī plkst.10.00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku atkārtotu otro izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-6 ar kadastra Nr.5456 900 0451, Kārniņos,  Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 44,8 m² platībā, kopīpašuma 448/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5456 001 0091 001 un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5456 001 0091 un 5456 001 0095.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Lielsvētes iela 18A, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.februārī plkst.10.00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu iela 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lielsvētes iela 18A, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5482 002 0162, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0162 – 0,321 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0555 014.

Atklāta mutiska atkārtota cirsmas izsole nekustamajā īpašumā „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 25.janvārī, plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu cirsmas izsoli - kailcirte 1,62 ha platībā ar teritorijas atcelmošanu, platības nolīdzināšanu un celmu aizvešanu nekustamā īpašuma „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 5462 001 0079, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0078.

Atklāta atkārtota (trešā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Ķīves skola”-3, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.janvārī plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu (trešo) izsoli nekustamajam īpašumam “Ķīves skola”-3, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900 0204, kas sastāv no dzīvokļa 62,2 m² platībā, kopīpašuma 622/2475 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 005 0057.

ATCELTA! Atklāta mutiska atkārtota (otra) izsole nekustamajam īpašumam “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

IZSOLE ATCELTA! Plašāk lasīt šeit.

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.janvārī plkst.10:30 Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu (otro) izsoli nekustamajam īpašumam “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 004 0138, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 22,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 004 0138.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Gusti”-4, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 18.janvārī plkst.10:00 Vircavas pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Gusti”-4, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 900 0229, kas sastāv no dzīvokļa 33,1 m² platībā, kopīpašuma 331/1894 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0096 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0096.