+A A
Otrdiena, 1. Decembris, 2020
Emanuels, Arnolds

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Tirgus iela 2”, Kalnciema pag.

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.oktobrī plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Tirgus iela 2”, kas sastāv no zemes vienības 0.0514ha platībā un būves ar kopējo platību 120,30m2.

Izsoles nosacītā sākumcena –1000 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 100EUR ar norādi „Tirgus iela 2, Kalnciema pag. izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50 EUR ar norādi „Tirgus iela 2, Kalnciema pag. izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 10.oktobra plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.

Izsoles noteikumi