Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienības daļai 8,0 ha platībā “Upesvalmji”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 28.septembrī plkst.11:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai 8,0 ha platībā “Upesvalmji”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz. 54560100397.

Izsoles nosacītā sākumcena – 3,5% no kadastrālās vērtības, kas sastāda 556,70 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā  pie sekretāres, Jelgavas novada pašvaldības kancelejā Pasta ielā 37, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv  un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu ne vēlāk kā līdz 2017.gada 26.septembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi