Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Bērzkroga mežs”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 16.novembrī plkst.9.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Bērzkroga mežs”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 004 0226, kas sastāv no neapbūvētas meža zemes vienības 15,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0226.

Izsoles sākumcena 41 000,00 EUR. Par zemes vienības nomu noslēgts meža zemes nomas līgums, spēkā līdz 30.12.2035. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 4100,- EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 9.novembrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330.

Izsoles noteikumi