Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Rakstiska izsole par apbūves tiesību izveidot un lietot autostāvvietu uz zemes vienības Ciedru ielā 5, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība rīko rakstisku izsoli par apbūves tiesību izveidot un lietot autostāvvietu uz Jelgavas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma –  zemes vienības  ar  kadastra apzīmējumu 5456 002 0258 daļas - 0,04 ha platībā, kas atrodas Ciedru ielā 5, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

Izsoles sākumcena – 5,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 5,- EUR un izsoles dalības maksa 14,23,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Jelgavas novada domes kancelejā vai Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 30.oktobra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi