Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Dārza iela 13-14, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 9.novembrī  plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Dārza iela 13-14, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0640, kas sastāv no dzīvokļa 55,9 m² platībā.

Izsoles sākumcena –  2560,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 256,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 8.novembra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22037260.

Izsoles noteikumi