Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atkārota atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 14.novembrī  plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu  atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5490 004 0138, kas sastāv no zemes vienības 22,8 ha platībā.

Izsoles sākumcena –  210400,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 21040,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 10.novembra plkst.12:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

Izsoles noteikumi