Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Zemes”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 14.novembrī  plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko   atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Zemes”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5490 005 0052, kas sastāv no  apbūvētas zemes vienības 0,6509 ha platībā un uz tā esošas dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas.

Izsoles sākumcena –  11900,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1190,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 10.novembra plkst.12:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

Izsoles noteikumi