Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Celtnieki”-1, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 7.novembrī plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Celtnieki”-1, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54319000020, kas sastāv no  dzīvokļa 33,3m² platībā.

Izsoles nosacītā sākumcena –1300,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 130,-EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.novembra plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.

Izsoles noteikumi