Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-1, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 9.novembrī plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-1, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000422, kas sastāv no dzīvokļa 41,2 m2 platībā un kopīpašuma 412/7297 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061.

Izsoles nosacītā sākumcena - 3100,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Glūdas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.novembrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi