Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Atklāta mutiska izsole nomas tiesībām zemesgabalam 5,0 ha platībā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 31.oktobrī plkst.10.20 Vircavas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nomas tiesībām - zemesgabala ar  kadastra apzīmējumu 5492 004 0128 daļai 5,0 ha platībā (shēmā Nr.5), kas atrodas Vircavas pagastā, Jelgavas novadā.

Nomas  maksas nosacītā cena (par zemesgabalu) – 3,5% gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas uz izsoles brīdi sastāda 377,55 EUR gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa). Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 37,76 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv . Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 26.oktobrim plkst.17.00.