+A A
Otrdiena, 26. Janvāris, 2021
Agneta, Agnis, Ansis

Atklāta mutiska izsole nomas tiesībām – zemes vienībai 0,3696 ha platībā, Elejā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 13.novembrī plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nomas tiesībām – zemes vienībai 0,3696 ha platībā ar  kadastra apzīmējumu 5448 006 0675, kas atrodas Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.

Nomas  maksas nosacītā cena (par zemesgabalu) – 3,5% gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas uz izsoles brīdi sastāda 20,13,- EUR gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa). Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2,01 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda Pagrabi koplietošanas” un izsoles dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Izsoles dalības maksa Pagrabi koplietošanas”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv . Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 10.novembrim plkst.12.00.