+A A
Piektdiena, 22. Janvāris, 2021
Austris

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Baloži”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.janvārī  plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Baloži”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 006 0392, kas sastāv no zemes vienības – zemes starpgabala 2,41 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 10500,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1050,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.janvāra plkst.12:00.

Izsoles noteikumi